Välkommen Axvrets El

Din Elektriker & Elinstallatör från Solna Sundbyberg

ALLT INOM EL

Vi är ett väletablerat elföretag i Stockholm som utför alla vanligt förekommande eltjänster till industrier och fastighetsägare.

  • Elinstallationer
  • Tele
  • Felsökningar
  • Elservice
  • Data
  • Centralbyten

Axvrets El Aktiebolag

Kontakt: Björn Axvret
Telefon: 08-29 36 91
Epost:  info@axvretsel.se